Försäkringar

Scouternas nya försäkringar gäller från och med den 1 juli 2013

JLT, som är vår försäkringsförmedlare, har hjälpt oss under processen och vi har nu påbörjat ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea. Från och med den 1 juli hanterar Svedea alla Scouternas försäkringar.

För mer information,  läs allt om Scouternas försäkringar här.