Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 46 (2016) medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Avdelningarna heter Spårare, Urmanare, Äventyrare, upptäckare och Rover. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutstuga. Därutöver brukar vi åka ut en helgdag i månaden samt att vi åker på 2-3 läger varje år.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.